ဝန်ဆောင်မှုများ - လိုင်စင်နှင့် ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားရန်

Electronic (လျှပ်စစ်) ပစ္စည်း အရောင်းဆိုင် ဖွင့်ခွင့်။ လျှောက်ထားရန်
ကျွဲနွား သယ်ဆောင်ခွင့်။ လျှောက်ထားရန်
ကာရာအိုကေ ဖွင့်ခွင့်။ လျှောက်ထားရန်
ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း ဖွင့်လှစ်ခွင့်။ လျှောက်ထားရန်
ကိုယ်ပိုင်ဈေး ဖွင့်ခွင့်။ လျှောက်ထားရန်
ကိုယ်အားကိုယ်ကိုး ဓာတ်အားသွယ်တန်းခြင်း။ လျှောက်ထားရန်
ခရီးသည်/ ကုန်စည် ပြေးဆွဲခွင့်။ လျှောက်ထားရန်
စက်သုံးဆီ အရောင်းဆိုင် ဖွင့်ခွင့်။ လျှောက်ထားရန်
စိုက်ပျိုး မွေးမြူ၊ ထုတ်လုပ်ရေး အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားခွင့်။ လျှောက်ထားရန်
၁၀ တိုက်ခိုက်ရေး ကိုယ်ခံ ပညာသန်တန်းဖွင့်ခွင့်။ လျှောက်ထားရန်
၁၁ နေ့ ကလေးထိန်းဋ္ဌာန ဖွင့်လှစ်ခွင့်။ လျှောက်ထားရန်
၁၂ ပြည်နယ်/ တိုင်းကျော် ခရီးစဉ်ယာဉ်လိုင်း အသစ် ပြေးဆွဲခွင့်။ လျှောက်ထားရန်
၁၃ ပြည်နယ်/ တိုင်းကျော် နှင့် ပြည်နယ်/ တိုင်းအတွင်း ခရီးစဉ်တိုးချဲ့ ပြောင်းလဲခွင့်။ လျှောက်ထားရန်
၁၄ ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေး လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း။ လျှောက်ထားရန်
၁၅ ပုဂ္ဂလိက အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံ ဖွင့်လှစ်ခွင့်။ လျှောက်ထားရန်
၁၆ ပုဂ္ဂလိက အထူးကုဆေးခန်း ဖွင့်လှစ်ခွင့်။ လျှောက်ထားရန်
၁၇ ဗီဒီယိုလုပ်ငန်း လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း။ လျှောက်ထားရန်
၁၈ မြို့တွင်း။ မြို့နယ်အတွင်း ခရီးစဉ် တိုးချဲ့ပြောင်းလဲခြင်း။ လျှောက်ထားရန်
၁၉ မြို့နယ်အတွင်း ယာဉ်လိုင်းအသစ် ပြေးဆွဲခွင့်။ လျှောက်ထားရန်
၂၀ မူလတန်းကြို ကျောင်း ဖွင့်လှစ်ခွင့်။ လျှောက်ထားရန်
၂၁ မော်တော်ကား အရောင်းစင်တာ ဖွင့်ခွင့်။ လျှောက်ထားရန်
၂၂ ယာဉ် အမျိုးအစား ပြောင်းလဲ ပြေးဆွဲခွင့်။ လျှောက်ထားရန်
၂၃ ယာဉ် အသင်းအဖွဲ့၍ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး။ လျှောက်ထားရန်
၂၄ သားသတ် လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း။ လျှောက်ထားရန်
၂၅ ဟိုတယ် ဖွင့်ခွင့်။ လျှောက်ထားရန်
၂၆ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့်။ လျှောက်ထားရန်
၂၇ အပန်းဖြေ ကလေးကစားကွင်း ဖွင့်ခွင့်။ လျှောက်ထားရန်