အစိုးရအဖွဲ့

ဦးဖြိုးမင်းသိန်း
ဝန်ကြီးချုပ်

ဗိုလ်မှူးကြီး အောင်စိုးမိုး
လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီးဌာန
ဦးမြင့်သောင်း
စီမံကိန်းနှင့် ကဏ္ဍာရေး ၀န်ကြီးဌာန

ဦးဟံထွန်း
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ သစ်တောနှင့် စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန
ဒေါ်နီလာကျော်
လျှပ်စစ်၊ စက်မှုလက်မှု နှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန

ဦးမောင်မောင်စိုး
စည်ပင်သာယာရေးရာ၀န်ကြီးဌာန
ဦးနိုင်ငံလင်း
လူမှုရေး၀န်ကြီးဌာန

ဒေါ်နော်ပန်းသဉ္ဇာမျိုး
ကရင်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာ၀န်ကြီးဌာန

ဦးဇော်အေးမောင်
ရခိုင်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာ၀န်ကြီးဌာန